Współpracując z naszymi klientami kładziemy nacisk na bezpieczeństwo danych. Chcemy, by nasi klienci mieli pewność, że powierzając nam poufne informacje, są bezpieczni, dlatego z każdym klientem podpisujemy umowę o zachowaniu poufności kontaktów handlowych oraz powierzonych danych dostępowych.

Procedura rozpoczęcia współpracy wygląda następująco:

 1. Klient kontaktuje się z nami prosząc o wykonanie usługi lub prosząc o jej wycenę.
 2. Wspólnie z klientem doprecyzowujemy zakres planowanej usługi.
 3. Prosimy o dane firmy klienta w celu przygotowania umowy o zachowaniu poufności kontaktów handlowych.
 4. Po otrzymaniu danych przygotowujemy umowę o zachowaniu poufności kontaktów handlowych oraz powierzonych danych dostępowych. Skan umowy przesyłamy klientowi na skrzynkę e-mail, zaś oryginał zostaje wysłany pocztą.
 5. Zwracamy się do klienta o dane dostępowe do konta ftp klienta oraz głównego administratora strony. W niektórych przypadkach są także potrzebne:
  • dane do konta Google,
  • dane do konta firmowego na Facebook,
  • dane do głównego konta na serwerze.
 6. Po otrzymaniu danych dostępowych dokonujemy wyceny usługi oraz drogą mailową przekazujemy informację, jakie czynności zostaną wykonane w określonej cenie.
 7. Po zaakceptowaniu warunków współpracy przystępujemy do wykonania usługi.
 8. Po wykonaniu usługi klient dokonuje jej odbioru.